ČLANI DRUŠTVA

Redni člani društva so lahko slavisti/slovenisti ali vsi, ki so dejavni v slavistični stroki. Člani društva so lahko redni ali častni. Članstvo je prostovoljno. Število članov iz leta v leto niha. Redni član društva je lahko tudi Slovenec iz zamejstva ali tuji državljan, če je njegovo delovanje v skladu z načeli in programom Društva. Člani delujejo v skladu s Pravili SD Nova Gorica.