KDO SMO in KAJ POČNEMO?

Slavistično društvo Nova Gorica združuje sloveniste severne Primorske, predvsem tiste, ki poučujemo na osnovnih in srednjih šolah. Vanj se vključujemo prostovoljno, ker se zavedamo, da je za boljše delo in strokovno napredovanje pomembno dobro delovanje stanovske organizacije. Sodelujemo z zamejskim ter koprskim slavističnim društvom, smo tudi člani Slavističnega društva Slovenije. V društvu imamo možnost, da se pogovarjamo in izmenjamo izkušnje, da spremljamo delo svojih kolegov, opozarjamo na prezrte teme ter spodbujamo raziskovanje preteklosti, predvsem vsega, kar je povezano z jezikom in književnostjo na območju ob zahodni meji.  Želimo, da bi bilo društvo dejavno, da bi svojim članom pomagalo reševati njihove težave, jim zagotavljalo odgovore na strokovna vprašanja in skrbelo tudi za prijetno druženje na strokovnih srečanjih, zato organiziramo poučna popotovanja, predstavitve del svojih članov ter znanstveno-strokovna srečanja. Ker so naše želje smele, ljubezen močna in volja neuničljiva, tudi veliko zmoremo.

Redni člani društva so lahko slavisti/slovenisti ali vsi, ki so dejavni v slavistični stroki. Člani društva so lahko redni ali častni. Članstvo je prostovoljno. Število članov iz leta v leto niha. Redni član društva je lahko tudi Slovenec iz zamejstva ali tuji državljan, če je njegovo delovanje v skladu z načeli in programom Društva. Člani delujejo v skladu s Pravili SD Nova Gorica.

Pogled v bogato preteklost 

Dr. Zoltan Jan je pripravil zgodovinski pregled delovanja društva: “Slavistično društvo Nova Gorica deluje od 1967. leta (resda s prekinitvami, oziroma leti neaktivnosti). Takrat so imeli ustanovni zbor v veliki razpravni dvorani novogoriškega sodišča. V strokovnem delu sta predavala Bratko Kreft o Kosovelu in Boris Ziherl o umetnosti in ideologiji in o svoji polemiki z Josipom Vidmarjem. Nekaj let za tem, 1970. leta, ko je bila predsednica kolegica Katarina Vuga, je bilo Društvo prvič gostitelj zborovanja Slavističnega društva Slovenije (kasneje so to postali kongresi). Slavisti so v Novi Gorici prvič zborovali 1956. leta, a takrat še ni delovalo lokalno društvo. Kasneje so bila v Novi Gorici zborovanja oziroma kongresi še leta 1980, 1985, 2001 in 2013. Pri vseh je bilo soorganizator naše društvo.”