Izvršni odbor

Izvršni odbor društva sestavljajo naslednji člani:

Izvršni odbor

Ernesta Dejak Furlan, predsednica

Natalija Plohl, podpredsednica

Anika Velišček, tajnica

Zoran Božič, član

Sonja Žežlina, članica

…., članica

Izvršni odbor je bil v taki sestavi izvoljen in potrjen na občnem zboru  x. x. 2019.